شهروند گرامی ؛

در زمان طرح شکایت یا اعلان، به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و واحدهای تابعه، لطفا به نکات ذيل توجه فرمایید:

1. شکایات و اعلانات باید مدلل و مستند باشد.

2. شکایات ناظر به تضییع حقی از فرد شکایت کننده می باشد و براساس آن شکایت تنظیم میگردد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده در حوزه شکایت برعهده شاکی خواهد بود.

3. جهت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی روی لینک ثبت شکایت و جهت اعلان تخلف روی لینک ثبت اعلان کلیک نمایید.

4. برای ثبت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل اطلاعات شاکی بطور کامل و صحیح الزامی می باشد. تکمیل موارد ستاره دار نیز اجباری است.

5. بعد از وارد کردن اطلاعات و مستندات خود برروی دکمه ثبت درخواست (شکایت یا اعلان) کلیک کنید تا درخواست شما در سامانه ثبت گردد و به آن کد رهگیری اختصاص یابد، این کد برای پیگیری روند رسیدگی و پاسخ نهایی در حوزه شکایت الزامی میباشد. لذا آنرا نزد خود نگاه دارید.

6. از طریق لینک پیگیری شکایات میتوانید با وارد کردن کد رهگیری به همراه کد ملی یا اقتصادی از نتیجه شکایت خود اطلاع حاصل نمایید. همچنین میتوان شکایت خود را از گیرنده نهایی که در قسمت (فرم گردش سازمانی ) شکایت قابل رویت خواهد بود، نیز پیگیری نمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق فایل راهنما نکاتی را که باید در ثبت شکایت یا اعلان مورد توجه قرار گیرد را مطالعه فرمایید.